Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea pyöräurheilun ja liikuntakulttuurin edistämistä eteläisessä Suomessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan edistämällä ja tukemalla taloudellisesti helsinkiläistä maantie- ja ratapyöräilytoimintaa. Säätiön tehtävänä on luoda parhaat mahdolliset menestymisen edellytykset junioreiden kasvuun ja kehitykseen näissä lajeissa pätevässä ja osaavassa valmennuksessa.

Säätiön tarkoituksena on myös eri urheilujärjestöjen ja yhteisöjen, yksityisten pyöräily-, urheilu-, liikuntakasvatus-, kilpailujulkaisu-, ja juhlatoiminnan sekä muun samaan tarkoitukseen tähtäävän toiminnan edistäminen ja tukeminen järjestämällä opinto-, koulutus-, ja valistustilaisuuksia pyöräilytapahtumiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää tässä mainituille tahoille avustuksia, apurahojaja stipendejä.

Omaisuus

Säätiön perustamisomaisuus on säädekirjassa Pyörä-Toverit ry:n säätiölle siirtämä omaisuus. Säätiö voi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia säätiön tukemiseen. Täten saadut omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon. Säätiö voi myös rakentaa ja omistaa kiinteää omaisuutta. Säätiön johtokunta on kirjannut omaisuudelle pitkäaikaisen hoito-ohjeen.

Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallituksen kokoonpano.

  • Jouko Salakka (Puheenjohtaja)
  • Matti Arvo (Asiamies)
  • Pentti Balk
  • Risto Holmsten
  • Katariina Laakkonen
  • Robin Santavirta

Säännöt

Pyörä-Toverit Säätiön säännöt.pdf

Toimintakertomukset